Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
UL. Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

tel. kontakt:
+421 42 4624698

vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

email:
msbelusa@mail.t-com.sk

webové sídlo:
http://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

MŠ Beluša

Nástenka

PostHeaderIcon Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

Vec: Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska Hloža.

Na základe zisťovania záujmu rodičov o MŠ, riaditeľka Materskej školy Beluša oznamuje, že prevádzka Materskej školy Beluša, Ľ. Štúra 5/5 a elokovaného pracoviska Hloža bude v dňoch 30.10. a 31.10.2019 prerušená, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. (01.11.2019 - sviatok)

Riadna prevádzka MŠ, na oboch pracoviskách, začína 04.11.2019

 

PostHeaderIcon PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie?
v týždni od 7.10. do 11.10.2019 prebieha akcia pre deti a ich rodičov "Čarovné tekvičky",
hotové vyzdobené tekvičky odovzdajte pani učiteľke vo vašej triede

8.10.2019 (14.10.2019) logopedická depistáž

10.10.2019 Deň s dopravnou políciou a policajnými psovodmi
 

PostHeaderIcon Nové fotky v galérii

Najnovšie fotky nájdete vo fotogalériach zoradené podľa školského roku a tried.
Kliknite sem pre vstup do fotogalérie.

 

PostHeaderIcon Nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/67

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ  Materská škola Beluša Ul. Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.