PostHeaderIcon Deň umenia Trenčín

Fotky nájdete tu.

V stredu 9. februára 2011 mali predškoláci z našej MŠ možnosť zažiť
„Deň umenia“.
V rámci edukačných aktivít navštívili krajské mesto Trenčín, kde prežili zaujímavé a tvorivé dopoludnie. Deti zavítali do Základnej umeleckej školy Karola Pádivého, kde ich Mgr.art. Eliška Skybová oboznámila s rôznymi umeleckými činnosťami, ktoré si tu môžu deti rozvíjať podľa svojich záujmov.
Nasledovala návšteva mestskej knižnice s pútavým rozprávaním o tom „Kedy nám je s knihou dobre“.
A na záver čakala deti prehliadka Galérie Miloša Alexandra Bazovského s výstavou na tému „Svetlo v nás“.
Podľa reakcií detí vieme, že naplno absorbovali nové podnety, získali tak veľa dôležitých poznatkov a užitočných skúseností. Môžeme skonštatovať, že „Deň umenia“ významnou mierou prispel k rozvoju kognitívnych, informačných a sociálnych kompetencií našich predškolákov.