Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

POPII

Projekt Pomáhajúce profesie II.

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon Informácie zo zákona

PostHeaderIcon Objednávky, faktúry a zmluvy

Zoznam faktúr (Portál Digitálne Mesto)

Rok 2019
Zoznam zmlúv
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok  - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.

Rok 2018
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok  - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam zmlúv

Rok 2017
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok  - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam zmlúv

Rok 2016
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok  - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.

Rok 2015
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.

Rok 2014
Zoznam zmlúv

Rok 2013
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Prílohy k objednávka vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam zmlúv

Rok 2012
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.