Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

POPII

Projekt Pomáhajúce profesie II.

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon Konzultačné hodiny

Riaditeľka - Mgr. Irena Gulišová:
(po dohode vopred)
párny týždeň 9:30-10:00
nepárny týždeň 12:30-13:00
T.č.: +421 42 4624698

Vedúca školskej jedálne - Marta Mošková:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7:00-15:00 - MŠ Beluša
streda 7:30-14:30 MŠ Hloža
T.č.: +421 42 4624689

Ekonómka + PaM - Barbora Hlúbiková:
denne 6:30-14:30