Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

POPII

Projekt Pomáhajúce profesie II.

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Riaditeľka MŠ: Mgr. Irena Gulišová
Zástupkyňa: Linda Vyhničková, PaedDr. Tamara Suchá - pre elokované pracovisko Hloža
Ekonómka: Barbora Hlúbiková, Mgr. Anna Alterová

Od 1.9.2009 bola rozhodnutím Ministerstva školstva SR rozšírená MŠ Beluša, Ľ.Štúra 5/5, o elokované pracovisko MŠ Beluša - časť Hloža

 

Informácie pre školský rok 2023-2024

Hlavná budova Beluša:

Trieda I. LIENKY II. MOTÝLIKY III. MRAVČEKOVIA IV. VČIELKY
Počet detí 23 23 24 25
Učiteľky BC. Radka Bieliková
Miroslava Kalusová
Linda Vyhničková
Mgr.Martina Kubenová
Mgr.Petra Lazová Ďuricová
Mgr.Mária Masláková
Dana Petríčková
Kristína Pobjecká

 

Vedľajšia budova Beluša:

Trieda V. ŽABKY VI. MAČIČKY VII. SOVIČKY
Počet detí 21 24 17
Učiteľky Mgr. Martina Mošková
Marcela Faturíková
Milota Sláviková
Bc. Petronela Fedorová
Mgr. Irena Gulišová
Mgr. Petra Koncová

 

Nová prístavba hlavnej budovy Beluša:

Trieda VIII. MYŠKY
IX. JEŽKOVIA
Počet detí 25 25
Učiteľky Lenka Ligasová
Andrea Juhaniaková
Lenka Fedorová
Veronika Kačenková

 

Elokované pracovisko MŠ Beluša - časť Hloža

Trieda X. - pavilón A
SLNIEČKA
XI. - pavilón B
LEGO KÚZELNÍCI
Počet detí 23 25
Učiteľky Mgr. Ivana Ďurechová
Bc. Radka Šedíková
PaedDr. Tamara Suchá
Bc. Janka Baštugová


Materská škola Beluša:

- Ľ.Štúra 5/5, je otvorená v pondelok až piatok od 6:00 hod. do 16:00 hodiny.

- Elokované pracovisko MŠ Beluša - časť Hloža, je otvorená v pondelok až piatok od 6:00 hod. do 16:00 hodiny.
- v prípade zmeny otváracích hodín, bude toto oznámené písomnou formou na jednotlivých budovách a na internetovej stránke Materskej školy Beluša.

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Beluša za šk.rok 2021/2022.

Školský poriadok pre šk.rok 2022/2023.

Program kontinuálneho vzdelávanie 2021-2022.

Kolektívna zmluva 2020-2024.

Kolektívna zmluva 2020-2024 - dodatky.