Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Riaditeľka MŠ: Mgr. Irena Gulišová
Zástupkyňa: Linda Vyhničková, Mgr. Ivana Filková - pre elokované pracovisko Hloža
Ekonómka: Edita Várošová

Od 1.9.2009 bola rozhodnutím Ministerstva školstva SR rozšírená MŠ Beluša, Ľ.Štúra 5/5, o elokované pracovisko MŠ Beluša - časť Hloža

V tomto školskom roku 2020-2021 sme otvorili spolu 11 tried.

 

Hlavná budova Beluša:

Trieda I. LIENKY II. MOTÝLIKY III. MRAVČEKOVIA IV. VČIELKY
Počet detíUčiteľky Andrea Juhaniaková
Mgr. Mária Masláková
Lenka Ligasová
Milota Sláviková
Linda Vyhničková
Lenka Fedorová
Miroslava Kalusová
Mgr. Tamara Suchá

 

Vedľajšia budova Beluša:

Trieda V. ŽABKY VI. MAČIČKY VII. SOVIČKY
Počet detí


Učiteľky Ľubomíra Ročiaková
Michaela Barošová
Dana Suchá
Veronika Kačenková
Mgr. Irena Gulišová
Bc. Radka Bieliková

 

Nová prístavba hlavnej budovy Beluša:

Trieda VIII. MYŠKY
IX. JEŽKOVIA
Počet detí

Učiteľky Marcela Faturíková
Mgr. Petra Lazová Ďuricová
Mgr. Martina Kubenová
Bc. Vladimíra Pavelová

 

Alokované pracovisko MŠ Beluša - časť Hloža

Trieda X. - pavilón A
SLNIEČKA
XI. - pavilón B
LEGO KÚZELNÍCI
Počet detí

Učiteľky Bc. Janka Baštugová
Bc. Kristína Kucharíková
Mgr. Ivana Filková
Mgr. Ivana Ďurechová


Materská škola Beluša:

- Ľ.Štúra 5/5, je otvorená v pondelok až piatok od 6:00 hod. do 16:00 hodiny.

- alokované pracovisko MŠ Beluša - časť Hloža, je otvorená v pondelok až piatok od 6:00 hod. do 16:00 hodiny.
- v prípade zmeny otváracích hodín, bude toto oznámené písomnou formou na jednotlivých budovách a na internetovej stránke Materskej školy Beluša.

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Beluša za šk.rok 2019/2020.

Školský poriadok pre šk.rok 2020/2021.