Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

POPII

Projekt Pomáhajúce profesie II.

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon Súhrnné správy za kvartál

PostHeaderIcon Súhrnná správa verejného obstarávania Materskej školy Beluša za III.Q. 2015

Súhrnná správa

verejného obstarávania Materskej školy Beluša za  III.Q. 2015

V zmysle § 99 od 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ povinný zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur.

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

OPRAVA OPLOTENIA

14 162,97 € bez DPH

MERYCOR J & M  
J. Kollára 300
018 63 Ladce

Beluši, dňa 30.09.2015

Mgr. Irena Gulišová

riaditeľka MŠ

 

PostHeaderIcon Súhrnná správa verejného obstarávania Materskej školy Beluša za IV.Q. 2013

Súhrnná správa

verejného obstarávania Materskej školy Beluša za  IV.Q. 2013

V zmysle § 99 od 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ povinný zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur.

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Interaktívna tabuľa

3 206,40 € bez DPH

Safarri  s.r.o., Hydinárska 744,      Most pri Bratislave

Beluši, dňa 31.01.2014

Mgr. Adriana Čemešová

riaditeľka MŠ

 

PostHeaderIcon Súhrnná správa verejného obstarávania Materskej školy Beluša za II.Q. 2013

Súhrnná správa

verejného obstarávania Materskej školy Beluša za  II.Q. 2013

V zmysle § 99 od 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ povinný zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur.

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

OPRAVA HYGIENICKÉHO ZARIADENIA

6 542,61 € bez DPH

Štefún Peter, Podhorie 1551, 018 61 Beluša

Beluši, dňa 30.06.2013

Mgr. Adriana Čemešová

riaditeľka MŠ