Organizačné informácie

Riaditeľka MŠ: Mgr. Irena Gulišová
Zástupkyňa: Linda Vyhničková, PaedDr. Tamara Suchá - pre elokované pracovisko Hloža
Ekonómka: Barbora Hlúbiková, Mgr. Anna Alterová

Od 1.9.2009 bola rozhodnutím Ministerstva školstva SR rozšírená MŠ Beluša, Ľ.Štúra 5/5, o elokované pracovisko MŠ Beluša - časť Hloža

 

Informácie pre školský rok 2023-2024

Hlavná budova Beluša:

Trieda I. LIENKY II. MOTÝLIKY III. MRAVČEKOVIA IV. VČIELKY
Počet detí 23 23 24 25
Učiteľky BC. Radka Bieliková
Miroslava Kalusová
Linda Vyhničková
Mgr.Martina Kubenová
Mgr.Petra Lazová Ďuricová
Mgr.Mária Masláková
Dana Petríčková
Miriam Gregorová

 

Vedľajšia budova Beluša:

Trieda V. ŽABKY VI. MAČIČKY VII. SOVIČKY
Počet detí 21 24 17
Učiteľky Mgr. Martina Mošková
Marcela Faturíková
Milota Sláviková
Bc. Petronela Fedorová
Mgr. Irena Gulišová
Mgr. Petra Koncová

 

Nová prístavba hlavnej budovy Beluša:

Trieda VIII. MYŠKY
IX. JEŽKOVIA
Počet detí 25 25
Učiteľky Lenka Ligasová
Andrea Juhaniaková
Lenka Fedorová
Veronika Kačenková

 

Elokované pracovisko MŠ Beluša - časť Hloža

Trieda X. - pavilón A
SLNIEČKA
XI. - pavilón B
LEGO KÚZELNÍCI
Počet detí 23 25
Učiteľky Mgr. Ivana Ďurechová
Bc. Radka Šedíková
PaedDr. Tamara Suchá
Bc. Janka Baštugová


Materská škola Beluša:

- Ľ.Štúra 5/5, je otvorená v pondelok až piatok od 6:00 hod. do 16:00 hodiny.

- Elokované pracovisko MŠ Beluša - časť Hloža, je otvorená v pondelok až piatok od 6:00 hod. do 16:00 hodiny.
- v prípade zmeny otváracích hodín, bude toto oznámené písomnou formou na jednotlivých budovách a na internetovej stránke Materskej školy Beluša.

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Beluša za šk.rok 2022/2023.

Školský poriadok.

Program kontinuálneho vzdelávanie 2021-2022.