Súhrnné správy

Súhrnná správa

verejného obstarávania Materskej školy Beluša za  III.Q. 2015

V zmysle § 99 od 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ povinný zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur.

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

OPRAVA OPLOTENIA

14 162,97 € bez DPH

MERYCOR J & M  
J. Kollára 300
018 63 Ladce

Beluši, dňa 30.09.2015

Mgr. Irena Gulišová

riaditeľka MŠ

Súhrnná správa

verejného obstarávania Materskej školy Beluša za  IV.Q. 2013

V zmysle § 99 od 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ povinný zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur.

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Interaktívna tabuľa

3 206,40 € bez DPH

Safarri  s.r.o., Hydinárska 744,      Most pri Bratislave

Beluši, dňa 31.01.2014

Mgr. Adriana Čemešová

riaditeľka MŠ

Súhrnná správa

verejného obstarávania Materskej školy Beluša za  II.Q. 2013

V zmysle § 99 od 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ povinný zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur.

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

OPRAVA HYGIENICKÉHO ZARIADENIA

6 542,61 € bez DPH

Štefún Peter, Podhorie 1551, 018 61 Beluša

Beluši, dňa 30.06.2013

Mgr. Adriana Čemešová

riaditeľka MŠ