Školský špeciálny pedagóg

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga v materskej škole

  • Pracuje s deťmi počas adaptačného procesu v materskej škole. Spolupracuje s poradenskými zariadeniami –  ŠCPP, CPP, logopedickou ambulanciou, detským lekárom.
  • Vykonáva odbornú a poradenskú  činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese vo vypracovaní individuálnych plánov.
  • Sleduje  vývin detí, vrátane špecifických porúch učenia  a  zdravotného oslabenia.
  • Monitoruje sociálne vzťahy  týchto detí v  triede a následne intervenuje v spolupráci s triednymi učiteľkami.
  • Rieši problémy v učení, v správaní počas výchovno-vzdelávacej činnosti.
  • Komunikuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi.
  • Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenstvo pedagógom aj rodičom.

Spolupráca s rodičmi

Termín na konzultáciu so špeciálnym pedagógom si rodičia dohodnú  podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností  a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa  pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

Spolupráca s učiteľmi

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom učiteľov v MŠ. Počas konzultácie hľadajú vhodný spôsob práce s dieťaťom, riešia špecifické problémy vyplývajúce z jeho diagnózy.

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

Školský špeciálny pedagóg spolupracuje s ostatnými poradenskými zariadeniami predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva.

Konzultačné hodiny:

  • pondelok – piatok 7.00-8.00, 14.00- 15:00  hod.
  • konzultácie v inom čase sú možné po vzájomnej dohode, ktoré sa môžu dohodnúť telefonicky alebo emailom.

Kontakt:

Mgr. Barbora Dobrotková

Tel. č.: +421 911 412990

E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.