Zákazky

Zákazky nad 1000,-€

06.11.2013 - Nákup interaktívnej tabule

Postup podľa predpokladanej hodnoty: Postupom zakázky nad 1000€
Zverejnené od: 6.11.2013

Materská škola Beluša oznamuje zadávanie zákazky –nákup interaktívnej tabule
:

Popis Zverejnené
Interaktívna tabula s predpokladanou hodnotou zákazky do  2000,00 € 6.11.2013